ساندآرت تهران

ساندآرت (هنر مفهومی صدا) «اِح‌هِ» به مدت سه روز در تهران  برگزار شد. این برنامه برای اولین‌بار در تهران انجام شد و آثار ۱۹ هنرمند که مجموعه صداهایی حاصل تفکر، احساس و بینش آنان به‌صورت آوا و صداهای ترکیبی بود در معرض شنیداری مخاطبین قرار گرفت.

طراح پوستر و بروشور این رویداد : نیما پیراسته