ساندآرت اصفهان و نشست تخصصی

ساندآرت (هنر مفهومی صدا) «اِح‌هِ» به مدت سه روز در اصفهان برگزار شد. این برنامه برای اولین‌بار در اصفهان انجام شد و آثار ۱8 هنرمند و نویسنده که مجموعه صداهایی حاصل تفکر، احساس و بینش آنان به‌صورت آوا و صداهای ترکیبی بود در معرض شنیداری مخاطبین قرار گرفت.

دیوارهای سفید و تنها دو خط نوشته افقی دورتادور گالری؛ بدون نمایش هیچ قاب، ویدئوآرت و یا هر هنری از این دست، از همان ابتدا به مخاطب می‌فهماند با نمایشگاهی متفاوت روبروست. دو خط نوشته بر روی دیوار که توضیحی درخصوص ساندآرت ۱۸ هنرمند حاضر است؛ به ترتیب شماره بر دیوار حک شده‌اند.

اپراتور به‌ترتیب شماره‌ها را می‌خواند و ساندآرت پخش می‌شود. شماره‌ی یک… دو… سه… و به این ترتیب نوبت به شماره هفت می‌رسد: روی دیوار درخصوص ساندآرت شماره هفت این‌گونه نوشته شده: «همسایه بالایی: وقتی هفت همسایه افقی، چهارده همسایه عمودی شد». صدای خرناسه‌های یک نفر که به خواب عمیق رفته با صدای کفش کسی در حال رفتن که از خانه همسایه بالایی به گوش می‌رسد، درهم آمیخته تا صدایی واحد را به گوش ما برساند….

طراح پوستر و بروشور این رویداد: رسول کمالی